List Otwarty i poparcie dla EC Szombierki

Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego  wysosowało List Otwarty do Władz RP w sprawie ocalenia zabytkowej EC Szombierki w Bytomiu

List podpisał Zarząd Bractwa oraz członkowie Stowarzyszenia.
 
Prezes Zarządu
Jerzy L. Mańka

 

JERZY KASPEREK                                                                                  Ruda śląska dn. 19.04. 2021r 41-704 

Ruda Śląska  ul. Zielińskiego 2a/8                                                                                                                              

 Jerzy Kasperek ur. 1.04.1953r  od urodzenia związany z Rudą Śląską. Wychowany w rodzinie od wielu pokoleń wpisanej w śląską kulturę i tradycje. Od października 1980r. był działaczem NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ ‘’ przy Bytomskich Zakładach Naprawczych gdzie pełnił funkcję  wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego ,,SOLIDARNOŚĆ ‘’. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w dniach 14-16 grudnia 1981r.na terenie w/we zakładu. Podczas wspomnianego protestu pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Za powyższe został aresztowany i skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach  na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata , 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz karę grzywny. Po wyjściu z aresztu zwolniony dyscyplinarnie z BZN PW z zakazem zatrudnienia w zakładach zmilitaryzowanych (górnictwo, hutnictwo). Za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Wolności i Solidarności.  Od 2003r. przez jedną kadencję zostaje ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. W 2005r. kandyduje w wyborach do sejmu R.P. a w 2018r. kandyduje w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska.   Społecznik angażujący się z pasją w działania na rzecz miasta Ruda Śląska. 
Od 2015r.  Jerzy Kasperek pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Orzegowa. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu projektów o lokalnym zasięgu, mających na celu pielęgnowanie śląskiej historii, zachowanie śląskiej tożsamości i ochronę pamiątek związanych ze śląską kulturą. Od 2014r. założyciel i lider Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury związanej z Centrum Inicjatyw Społecznych STARY ORZEGÓW. Grupa skupia śląskich twórców których prace są cyklicznie prezentowane m/n  w Galerii ,, CZAPLA’’ w Orzegowie. Członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Koło Ruda Śląska. Od 01.04.2018r na emeryturze.
 img20210419 21340305img20210419 21390035