Aktualności

Wielkość wydobycia

Polska Agencja Prasowa

taka sama jak sprzedaży, a zwały ani nie urosły, ani się nie zmniejszyły
 W sierpniu br. wielkość sprzedaży węgla kamiennego z polskich kopalń była