Jubileusz 100 lat AGH

W ramach Pocztu Gwarków Śląskich  Bractwo Gwarków wydało kolejną książkę "Jubileusz 100 - lecia Królowej Nauk Górniczo - Hutniczych".

Książkę można nabyć w siedzibie Bractwa Gwarków - Katowice, ul. Kilińskiego 15 w godz. 8 00 - 12 00.

Jubileusz 100 lat AGH

Przedmowa
Rok 2019 jest poświęcony wielu bardzo ważnym wydarzeniom, które miały miejsce przed stu laty i były bezpośrednio związane z tworzeniem polskiej państwowości. Po I wojnie światowej ogłoszono powstanie Niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz walki o kształt granic Polski, wyrażającej się w organizacji powstania wielkopolskiego, Powstań Śląskich oraz obronie Lwowa, niezmiernie ważne było również podejmowanie decyzji dotyczących powołania do życia pierwszych w odrodzonej Niepodległej wyższych uczelni. Obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Poznańskiego miało także miejsce powołanie przez premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego Akademii Górniczej, co nastąpiło 8 kwietnia 1919 r.
Oprócz środowiska polityków, społeczników, uczonych i przemysłowców, głównie pochodzących z Galicji, istotną rolę w początkowym okresie funkcjonowania Akademii Górniczej i w latach następnych odegrała społeczność Śląska z jej charyzmatycznym przywódcą Wojciechem Korfantym na czele. Wkład finansowy Śląska w rozwój Akademii został po wielokroć odwzajemniany przez dostarczenie jeszcze przed II wojną światową znakomitej kadry inżynierskiej dla śląskich kopalń i hut.
Po II wojnie Akademia była Matką Chrzestną między innymi powołanej w Krakowie Politechniki Śląskiej, jak również miała wkład w organizację Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Wrocławskiej. Zatem, podsumowując, dotychczasowy wkład uczelni, mianowanej później Akademią Górniczo-Hutniczą (dalej AGH), dla polskiej gospodarki jest imponujący. W okresie 100 lat istnienia mury Akademii opuściło około 200 tys. absolwentów. Z tego powodu Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego, które jest Stowarzyszeniem osób identyfikujących się z wartościami i etosem pracy górniczej, podjęło decyzję o wydaniu przyczynku pt. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jubileusz 100-lecia królowej nauk górniczo-hutniczych. Opracowanie to w zamyśle Autorów ma być wyrazem hołdu i podziękowania dla AGH w Krakowie w 100-lecie jej istnienia i tak znakomitego funkcjonowania, opisanego dewizą „z pracy powstałem, pracy i nauce służę”.
W trakcie przygotowania niniejszego opracowania przyjęto konwencję jego podziału na cztery części:
Część I: Przedstawienie najważniejszych przykładów z historii AGH.
Część II: Opis losów wybranych z grona absolwentów przedstawicieli. Z uwagi na bardzo dużą liczbę absolwentów ograniczono się do przedstawienia reprezentantów wydziału górniczego AGH, którzy zarówno w kraju, jak i za granicą godnie propagowali swoją Alma Mater i nadal dbają o jej dobre imię.
Część III: Od Seniora do Juniora (prof. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, mgr inż. Wiesław Nowak, dr inż. Krzysztof Pawiński, mgr inż. Natalia Kowalska).
Część IV: Podsumowanie.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis treści

Przedmowa

Część 1. Najważniejsze przykłady z historii AGH

Rozdział 1
Preambuła, część 1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Rozdział 2
Wystąpienie Senatora RP Krystiana Probierza, absolwenta AGH z 1974 r., podczas procedowania uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Rozdział 3
8 kwietnia 2019 r. – uroczystość związana ze 100-leciem podjęcia uchwały o utworzeniu AG
Rozdział 4
Rys historyczny dotyczący edukacji Polaków w uczelniach górniczych Europy oraz najważniejsze wydarzenia w historii AGH
Rozdział 5
71. lat Stowarzyszenia Wychowanków w stuletniej AGH
Rozdział 6
Próba oceny wpływów polityków i przemysłowców śląskich uczestniczących w Powstaniach Śląskich na powstanie i rozwój Akademii Górniczej w Krakowie
Rozdział 7
Wybrane przykłady współpracy TU BAF (Saksonia) i TU AGH Kraków (Małopolska) na przestrzeni wieków (1765–2014)
Rozdział 8
Wkład MU Leoben w powstanie i rozwój AGH w Krakowie
Rozdział 9
Próba oceny wkładu studenckiego koła SITG AGH w proces kształcenia i wychowywania studentów Pionu Górniczego w okresie 40 lat (1972–2012)


Część II. Losy wybranych Absolwentów Pionu Górniczego AGH mieszkających za granicami RP


Rozdział 1
O niekonwencjonalnych metodach kształcenia kadr w Akademii Górniczo-Hutniczej co nieco, spisane z pamięci przez jednego z jej absolwentów
Rozdział 2
Z dyplomem inż. górnika AGH w świat lat 1964–2001
Rozdział 3
Z Krakowa do Kanady
Rozdział 4
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest na zawsze zachowana w sercach naszych wietnamskich absolwentów
Rozdział 5
Studia na AGH i ich wpływ na kształtowanie kariery zawodowej
Rozdział 6
AGH bramą do życia
Rozdział 7
Górniczy paszport
Rozdział 8
Studia na AGH i ich wpływ na moje życie i karierę zawodową
Rozdział 9
Moje Akademie Górnicze


Część III. Od Seniora do Juniora


Rozdział 1
„Wżeniony w górnictwo” przez Bolesława Krupińskiego, profesora AGH
Rozdział 2
Studia na AGH początkiem mojej drogi naukowej
Rozdział 3
Mej kochanej AGH
Rozdział 4
Ekonomia i jej niespełnione aspiracje. Dywagacje inżyniera na temat ekonomicznych wariacji
Rozdział 5
AGH jest moim oknem na świat


Część IV. Podsumowanie