5 urodziny Muzeum

Roztomili!
 
Niy chce się dać wiary, ale to już 5 lot przeleciało łod łotwarcio Muzeum!
 
 Byliby my Wom radzi, kebyście do nos prziszli na nasz fajer.
 Zaproszomy serdecznie!!!!
    Dyrektor Halina Bieda i pracownicy
 
     Muzeum Powstań Śląskich
           w Świętochłowicach 

  5 urodziny Muzeum