Rosz Haszana

Nowy Rok wg tradycji żydowskiej Rocznica Stworzenia Świata.

Dzień Sądu każego człowieka przez Boga za miniony Rok..
Rozpoczyna się 10 dni Nawrócenia