Kopalnie zatrudnią cudzoziemców

 
Nadmierne opodatkowanie górnictwa,
 
problemy z zatrudnieniem, mapa 3D zasobów surowcowych – te tematy poruszono podczas dzisiejszego (30 października) posiedzenia Komitetu Sterującego Górnictwa Węgla Kamiennego w Warszawie.
 
Udział w spotkaniu wzięli m.in. Adam Gawęda, wiceminister energii, Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Wacław Czerkawski, szef śląskiego OPZZ.