Finansowanie inwestycji energetycznych

 
Większość źródeł wytwarzania potrzebuje
 
wsparcia w takiej czy innej formie. Projekty energetyczne są realizowane na wiele lat, więc to wsparcie powinno być stabilne i długookresowe. Stabilne powinno być również otoczenie prawne i regulacyjne.