Konferencja członków Światowego Towarzystwa Węglowego

 
W poniedziałek, 4 listopada, odbyła
 
się konferencja Światowego Towarzystwa Węglowego (World Coal Association) pt. Węgiel w XXI wieku: Szanse i Rozwiązania (21st Century Coal: Opportunities and Solutions). Jedniodniowa debata była przglądem najnowszych trendów w górnictwie węglowym Europy, ostatnich osiągnięć technologicznych i innowacji służących zmniejszaniu emisji sektora wydobywczego i energetyki węglowej.