Oto sześć głównych przyczyn

 
Górnictwo oddziałuje na całą polską gospodarkę, a węgiel stanowi w dużej
 
mierze o bezpieczeństwie energetycznym kraju. W górnictwie nie brakuje problemów, z których wiele będzie niestety przybierać na sile. Chyba że zapadną wreszcie decyzje, których do tej pory z różnych względów (choćby z uwagi na opór górniczych związków zawodowych) brakowało. Zobaczymy, czy nowy rząd podejmie rękawicę w tym zakresie.