Bruksela dała zielone światło

Komisja Europejska 31 października 2019 r. poinformowała polski rząd, że w jej opinii zmiany dotyczące
 
systemu aukcyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności