Karczma piwna Węglokoksu

 
Węglokoks Kraj przyzwyczaił już
 
środowisko górnicze do tego, że to właśnie ta spółka inauguruje co roku sezon Barbórkowych Karczem Piwnych. W tym roku górnicy, władze spółki i goście świętowali wspólnie w sobotę, 9 listopada. Jak co roku w Hali na Skarpie przy ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu.