Kiedy skończy się węgiel

 
Dla zachowania ładu społecznego i środowiskowego
 
istotne są działania po zakończeniu eksploatacji złoża lub wycofaniu z systemu jednostki wytwórczej. Konieczne jest nie tylko zabezpieczenie kopalń, w których nastąpiło sczerpanie złóż, ale transformacja całych regionów górniczych - czytamy w zaktualizowanym i rozszerzonym projekcie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040), który Ministerstwo Energii opublikowało 8 listopada. Oto co w tym dokumencie napisano na temat węgla.