Spotkanie z historykiem

W imieniu członków Koła Katowice-Śródmieście i Bractwa
Tradycji Powstańczej Związku Górnośląskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie z historykiem Wojciechem Kempą ( autorem licznych publikacji w tym monumentalnej pracy Okręg Śląski Armii Krajowej ) nt.
 
WIELKIE ŚLĄSKIE ZWYCIĘSTWO-RZECZ O POWSTANIACH ŚLĄSKICH
 
Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00, czwartek 21.11. br Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Katowicach (salka katechetyczna) ul. Graniczna 26, Katowice
 
Marek Sobczyk
Prezes Koła Katowice-Śródmieście ZG
 
dr Mariusz Siwoń
Prezes Bractwa Tradycji Powstańczej ZG