Popyt na węgiel przewyższa podaż

 
Budowa nowych kopalń to
 
kwestia lat, a węgla - przynajmniej tego z własnych zasobów - brakuje już teraz. Uwzględniając zapotrzebowanie na surowiec ze strony energetyki zawodowej oraz ciepłownictwa, widać, że będziemy musieli w kolejnych latach importować zwiększone ilości węgla. Jeśli nowe kopalnie nie powstaną wydobycie w kraju będzie maleć.