WUG podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych

 
Wyższy Urząd Górniczy będzie podlegał
 
ministrowi aktywów państwowych - tak wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. Dotychczas organ nadzoru górniczego był podporządkowany resortowi energii, który przestał funkcjonować. Właśnie w jego miejsce pojawiło się Ministerstwo Aktywów Państwowych, na którego czele stoi wicepremier Jacek Sasin.