Przypomnienie o Barbórce

Serdecznie zapraszamy
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 1400 odbędzie się spotkanie barbórkowo – świąteczne Bractwa Gwarków.
 
Przewodnim tematem będzie 130. rocznica powstania „Związku Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich”.
 
130 lat Związków      
Czcigodnym gościem, prelegentem będzie autor publikacji o tym samym tytule ks. Ireneusz Tatura - Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie. 
Jednocześnie warto przytoczyć, że „Związek Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich” powstał w 1889 w Bytomiu na Górnym Śląsku z inicjatywy Adama Napieralskiego i Bronisława Koraszewskiego, jako pierwsza polska masowa organizacja o charakterze związku zawodowego. W pierwszym roku istnienia miał już ok. 4 tys. członków. Pomimo niemieckich szykan i czasowego spadku liczebności, w 1905 roku liczba członków wynosiła 12 tys. Sprawy związkowe publikowano w gazecie wydawanej w redakcji pisma "Katolik" pod nazwą "Praca".
Tematyka naszego spotkania wpisuje się w obchody stulecia Powstań Śląskich, gdzie można wskazać, że u podstaw zrywów powstańczych na Śląsku legła wypracowana w ramach działalności związku polska świadomość narodowa.
Ponadto w programie spotkania:
1) krótka informacja o sytuacji w górnictwie,
2) 11 tomik „Pocztu Gwarków Śląskich” pt. Jubileusz 100-lecia Królowej Nauk Górniczo-Hutniczych,
3) życzenia świąteczno-noworoczne – opłatek.
 
PROSZĘ O POTWIERDZENIE DO DNIA 9 GRUDNIA BR