Rosjanie zaleją nas węglem

 
Państwa azjatyckie, jak Chiny i Indie,
 
ale również takie jak Rosja czy Australia, odnotowały w ciągu ostatnich 30 lat wzrost produkcji węgla. Właśnie węgiel uznaje się w wielu miejscach świata za najtańsze i najłatwiej dostępne źródło energii. Wydobycie węgla od lat 90. XX w. wzrosło z 4,7 mld ton do około 8 mld ton w 2018 roku. Rosjanie zdają sobie sprawę ze znaczenia węgla w globalnej gospodarce i planują znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych. W tamtejszych kopalniach inwestuje się w wysokowydajne kompleksy ścianowe.