Węglokoks przejmuje aktywa Huty Pokój

 
Przejęcie aktywów Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
 
przez Węglokoks ma nastąpić do końca lutego 2020 r. Do tego czasu Węglokoks gwarantuje dostawy wsadu do huty i utrzymanie produkcji. Wszystkie kontrakty będą realizowane, dzięki czemu będą pieniądze na wypłaty pensji - podali związkowcy.