Początek 2020 roku

 
Początek 2020 roku na międzynarodowym
 
rynku węgla nie poprawił słabych nastrojów, które przeważały na całym jego obszarze pod koniec roku 2019. W obszarze Atlantyku presja na energetykę węglową jest coraz mocniejsza mimo, iż konsumpcja surowca została już zredukowana o ponad połowę w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania oraz Francja.