Świat ciągnie Polskę w dół

 
Bezprecedensowy spadek PKB w Chinach,
 
recesja w Niemczech Włoszech i Hiszpanii i skromny, bo zaledwie na poziomie 1,3 proc. wzrost światowego PKB. A to w przypadku optymistycznym. Jeśli koronawirus spowodują światową „blokadę”, światowa gospodarka według agencji Fitch skurczy się mocno. Jak na tym tle wypada nasz kraj?