Zielony Ład zarażony koronawirusem

 
Głównym wyzwaniem dla Unii
 
Europejskiej stała się teraz walka z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami gospodarczymi. Ze strony kilku unijnych państw, w tym z Polski, pojawiły się propozycje złagodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i zawieszenia systemu handlu emisjami. Komisja Europejska, przynajmniej na razie, odrzuca te pomysły, ale nie da się ukryć, że koronawirus wprowadził nieład w Zielonym Ładzie.