Prof. Andrzej Szablewski o mitach

 
 Przejawem choroby holenderskiej jest położenie
 
w polityce gospodarczej kraju nacisku na rozwój jednego sektora, co oznacza, że przesuwa się do niego zasoby kapitału i pracy, które lepiej mogłyby wykorzystane w innych sektorach gospodarki - zaznacza prof. dr hab. Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Polska, jak wskazuje ekonomista, była już ofiarą tej choroby za sprawą uzależnienia od rozwoju przemysłów surowcowych. Syndrom ten przetrwał czas transformacji i pozostaje żywy – w górnictwie węglowym i w opartej na nim elektroenergetyce.