PGG zawiesiła umowę ze spółką Bumechu

 
Bumech poinformował w piątek 24 kwietnia,
że otrzymał od swojej spółki zależnej, tj. Bumech Mining wiadomość o wpływie skanu pisma w formie e-mail z Polskiej Grupy Górniczej informującego o czasowym zawieszeniu umowy realizowanej w konsorcjum z Bumech–Technika Górnicza.