Pandemia, gospodarka, przyszłość

 
Trzy dni wypełnione debatami online, rozmowami, interakcją
między uczestnikami. Dziś rozpoczyna się EEC Online – unikatowe, jeśli chodzi o gości specjalnych, skalę i zakres tematów wydarzenie gospodarcze czasu koronawirusowego kryzysu. Z dialogu w przestrzeni online wyłonią się odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane przez przedsiębiorców, inwestorów, pracowników i samorządowców.