Energetyczna alternatywa dla Polski to koszt 400 mld euro

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Komisja Europejska zaproponowała
wzrost Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro. Fundusz ten ma pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polska z tej puli ma otrzymać 8 mld euro. Co to oznacza dla naszego kraju i Śląska spytaliśmy prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa dr. Jerzego Markowskiego.