PG Silesia walczy o przetrwanie

 
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zatrudnia
 
ponad 1 700 osób i tworzy kolejne setki miejsc pracy w firmach wykonujących usługi na terenie kopalni. Generuje także przychody do Skarbu Państwa w postaci podatków, różnych opłat a także składek ZUS. Tylko za rok 2019 z PG Silesia do państwowego budżetu wpłynęło ponad 88 milionów złotych. W ciągu ostatnich 10 lat właściciel w postaci czeskiego EPH przeznaczył blisko 1,5 mld złotych na inwestycje w czechowicką kopalnię. Jednak jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.