Walka o stanowiska w SRK

Polska Agencja Prasowa

Łącznie 16 zgłoszeń wpłynęło w postępowaniu
 
na stanowiska prezesa i czterech wiceprezesów Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zajmującej się likwidacją zakładów górniczych oraz rekultywacją i zagospodarowaniem ich majątku. Rozmowy z kandydatami rada nadzorcza SRK ma prowadzić od 3 lipca.