LW Bogdanka wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku  

Cire.pl

Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała o wstępnych wynikach finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2020 r. Mniejszy popytu na węgiel energetyczny w związku z ciepłą i wietrzną zimą w pierwszym kwartale i pandemią koronawirusa w drugim kwartale sprawił, że wyniki spółki są gorsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Jak wynika z komunikatu spółki szacowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 849,011 mln zł wobec 1,098 mld zł rok wcześniej. Bogdanka szacuje, że EBITDA za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosła 221,108 mln zł, EBIT: 49,9 mln zł, a zysk netto: 36,669 mln zł. W pierwszym półroczu ubiegłego roku Bogdanka wypracował wynik EBITDA w wysokości 434,4 mln zł, EBIT wyniósł 241,8 mln zł, a zysk netto 197,9 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła wyniosła 3,697 mln t, wobec 4,825 mln t rok wcześniej , a sprzedaż 3,522 mln t (4,770 mln t w pierwszym półroczu 2019 r.).
Jak wyjaśnia spółka wpływ na niższe wyniki operacyjne w pierwszym półroczu 2020 r. miał przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim - ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych.
Zarząd przewiduje, że w całym roku 2020 produkcja węgla handlowego wyniesie ok. 8,2 mln t.
Jak informuje spółka, w drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Grupa zachowała płynność działalności we wszystkich obszarach, wprowadzając odpowiednie procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem koronawirusem.
Ostateczne wyniki Bogdanka przedstawi w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2020 r., którego publikację zaplanowano na 3 września 2020 r.