W Knurowie-Szczygłowicach zlikwidowano szyb Krywałd

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałd kopalni Knurów-Szczygłowice. Za jego likwidacją przemawiały zarówno względy ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Jego zadania z powodzeniem przejął zmodernizowany szyb Foch II. Ostatnim akcentem było usunięcie wieży szybowej, do którego doszło w środę, 15 lipca. 
Jak wyjaśnia Jastrzębska Spółka Węglowa - do której nalezy kopalnia Knurów-Szczygłowice - najważniejszym argumentem, który zdecydował o likwidacji szybu Krywałd, były złoża węgla koksowego znajdujące się w obrębie jego filara ochronnego.
W filarze szybu Krywałd udokumentowano około 13 mln t węgla zasobów bilansowych, z tego około 6,8 mln t przewidzianych jest do eksploatacji. Szyb zlokalizowany był w środku parceli eksploatacyjnej i dzieli ją na dwie części. Diametralnie skracało to wybiegi ścian, zmniejszając  ich walory ekonomicznej opłacalności. Uwolnienie zasobów z filaru może zwiększyć nawet trzykrotnie możliwości wykorzystania tamtejszych zasobów - wyjaśnił Leszek Palarz, główny inżynier BHP i szkolenia w Knurowie- Szczygłowicach.
Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych szybu Krywałd rozpoczęły się na początku lipca, zgodnie z planem zaakceptowanym przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Jest to skomplikowana operacja inżynieryjno- logistyczna, której  najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo. Do wykonania zadania wybrano firmy legitymujące się odpowiednim doświadczeniem, kadrą i sprzętem. Prace rozpoczęły się od rozbiórki budynków maszyny wyciągowej i nadszybia. Równolegle zabezpieczono zasyp na rurze szybowej.
Rozbiórkę szybowej wieży wyciągowej przeprowadzono metodą mechaniczną przy użyciu liny ciągniętej przez ciężki sprzęt budowlany. Wcześniej podcięto konstrukcje zastrzału i słupów trzonowych, aby wymusić kierunek przewracania wieży szybowej. Operacja zakończyła się sukcesem, bo metalowa konstrukcja wieży upadła dokładnie w planowanym obszarze.
Szyb Krywałd został zgłębiony w 1958 r. do ponad 450 m. W tym samym roku postawiono jednozastrzałową  wieżę szybową. Przez wiele lat pełnił rolę szybu wydechowego, a w ostatnich latach - po likwidacji stacji wentylatorów głównych - zmienił funkcję na wdechowy. Był wykorzystywany do jazdy ludzi oraz transport materiałów i elementów długich zarówno dla ruchu Knurów, jak i ruchu Szczygłowice.