P G G z przedłużonymi koncesjami na wydobycie węgla

Autor: PAP/rs
Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają przedłużone koncesje na wydobycie węgla kamiennego – nawet do 2044 roku. Ostatnich 9 z 25 koncesji, których ważność upływała w tym roku, przekazał w piątek Grupie minister środowiska Michał Woś.
Dziewięć przedłużonych koncesji wydobywczych PGG dotyczy czterech kopalń tej największej górniczej spółki: Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki-Staszic w Katowicach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej.
Jak mówił prezes PGG Tomasz Rogala, kopalnie te zatrudniają łącznie ponad 20 tys. osób, zaś przedłużenie koncesji jest podstawą ich stabilnego działania. Ważność poprzednich koncesji upływała w sierpniu tego roku.
Przedłużenie koncesji odbyło się bez powiększania obszarów górniczych poszczególnych kopalń. PGG nadal zabiega natomiast o koncesję, umożliwiającą wydobycie węgla ze złoża Imielin Północ - ma to zapewnić przyszłość kopalni Piast-Ziemowit.
"Dziś kończymy bardzo skomplikowany proces przedłużania koncesji górniczych (…) Bardzo się cieszę, że ten trudny proces mamy za sobą, że koncesje są przedłużone, że to jest fundament bezpieczeństwa energetycznego państwa, i że polskie kopalnie, Polska Grupa Górnicza, w dalszym ciągu ma administracyjną możliwość prowadzenia wydobycia" - powiedział minister podczas uroczystości przekazania koncesji w kopalni Ziemowit w Lędzinach - części kopalni zespolonej Piast-Ziemowit.
Dziewięć przedłużonych koncesji wydobywczych PGG dotyczy czterech kopalń tej największej górniczej spółki: Piast-Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki-Staszic w Katowicach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej. Jak mówił prezes PGG Tomasz Rogala, kopalnie te zatrudniają łącznie ponad 20 tys. osób, zaś przedłużenie koncesji jest podstawą ich stabilnego działania. Ważność poprzednich koncesji upływała w sierpniu tego roku.
Przedłużenie koncesji odbyło się bez powiększania obszarów górniczych poszczególnych kopalń. PGG nadal zabiega natomiast o koncesję, umożliwiającą wydobycie węgla ze złoża Imielin Północ - ma to zapewnić przyszłość kopalni Piast-Ziemowit. Eksploatacji węgla w tym rejonie sprzeciwiają się mieszkańcy Imielina. Prezes Rogala zapewnia, że kopalnia, która już prowadzi wydobycie w innej części miasta, w pełni zabezpiecza je przed skutkami szkód górniczych i będzie robić to nadal.
Minister Woś przypomniał, że spośród około 30 koncesji na wydobycie węgla kamiennego w Polsce, 25 dotyczy obszaru Górnego Śląska - ich ważność upływała w tym roku. Przedłużenie koncesji było długotrwałym procesem; w połowie 2018 r. przyjęto regulacje, które pozwoliły skrócić starania o wydłużenie terminów obowiązywania koncesji, by zdążyć przed wygaśnięciem wcześniejszych dokumentów.
Szef resortu środowiska zapewnił w piątek, że niezależnie od sytuacji międzynarodowej oraz ambitnej i restrykcyjnej polityki klimatycznej UE, wydobycie węgla kamiennego i energetyka oparta na węglu kamiennym jeszcze długo będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Polski.
"Biorąc pod uwagę skalę koniecznych inwestycji, które jeszcze przed nami, wydobycie węgla kamiennego i energetyka oparta na węglu kamiennym jeszcze przez długi czas będzie absolutnym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państwa - fundamentem polityki surowcowej i energetycznej, niezależnie od tych wszystkich zewnętrznych okoliczności" - podkreślił Michał Woś.
"Niezależnie od tych wszystkich okoliczności, które trzeba brać pod uwagę, zapewniamy to, że wydobycie węgla kamiennego, że polskie górnictwo - związane przecież tak mocno i ściśle z energetyką - jest elementem stabilności państwa" - dodał minister, nazywając przedłużenie koncesji wydobywczych "postawieniem kropki nad i", dającym kopalniom stabilizację. Sprawy geologii i górnictwa Woś uznał za "fundamentalne" dla Śląska.
Zadowolenie z przedłużenia koncesji wydobywczych dla PGG wyraził marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski - syn górnika z kopalni Ziemowit, gdzie odbyła się piątkowa uroczystość.
"Sektor górniczy i okołogórniczy to nadal bardzo ważna gałąź gospodarki woj. śląskiego - jeden z jej filarów. Z perspektywy urzędu marszałkowskiego staramy się wspierać te procesy i to środowisko - ważne jeżeli chodzi o miejsca pracy, o kwestie podatkowe, o zabezpieczenie energetyczne. Bez koncesji nie dałoby się tego zrobić" - powiedział marszałek, który gratulował także władzom PGG działań służących opanowaniu epidemii koronawirusa w kopalniach.