Zarząd GIPH podsumował rok działalności

Portal gospodarka i ludzie 

Zarząd Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w poniedziałek, 27 lipca, przedstawił członkom organizacji sprawozdania z działalności w okresie od czerwca 2019 r. do lipca 2020 r. Dotyczyły one działalności Izby oraz spraw finansowych.
Okazją ku temu było XXXIII Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków GIPH, które odbyło się w Katowicach. Prezes Janusz Olszowski oraz zarząd Izby otrzymali na nim absolutorium. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. W czasie niego ogłoszono, że szeregi organizacji opuści Polska Technika Górnicza. O fakcie tym poinformowała prezes PTG Iwona Gramatyka. 
Sprawozdanie z działalności Izby za okres ostatniego roku przedstawił prezes GIPH Janusz Olszowski, który poinformował m.in., że w okresie sprawozdawczym przy Izbie działał Zespół ds. Podatków w sektorze węglowym.
- Głównym przedmiotem jego prac była nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dokumentowania obrotu wyrobami węglowymi. Przekazano m.in. Ministerstwu Finansów informacje dotyczące obrotu węglem w kontekście akcyzowym oraz wskazano problemy wynikające z doświadczeń spółek w tym zakresie - wyjaśnił prezes Olszowski. Dodał, że inną z poruszanych spraw było opodatkowanie infrastruktury zlokalizowanej pod ziemią podatkiem od nieruchomości. Ponadto przy GIPH w drugiej połowie 2019 r. reaktywowano Zespół ds. Środowiska.
Prezes przedstawił także aktywność przedstawicieli Izby w różnego rodzaju gremiach związanych z wydobyciem i przetwarzaniem węgla oraz z maszynami i urządzeniami górniczymi. Szef Izby przypomniał także o licznych wystąpieniach i apelach skierowanych do polskiego rządu oraz do organów Unii Europejskiej. 
W okresie ostatnich 13 miesięcy Izba patronowała także kilkunastu wydarzeniom. Sama zorganizowała także konkurs Górniczy Sukces Roku oraz Górniczy Koncert Noworoczny. Ponadto szykuje się do organizacji kolejnej edycji Szkoły Zamówień Publicznych. Konferencja ta odbywa się w czerwcu, ale ze względu na pandemię przełożono ją na inny termin.
Prezes przypomniał także o pomyśle Izby, czyli Międzynarodowych Wirtualnych Targach Górnictwa VIMMEX, które odbędą się w listopadzie br. 
To nasza inicjatywa i jestem zaskoczony przychylnością z jaką się spotkała. Pochwalono nas za ten pomysł. Jest to pewnego rodzaju eksperyment, ale uważam że jest to doskonałe uzupełnienie targów tradycyjnych - ocenił prezes Olszowski. 
Pomysł ten nie przypadł jednak do gustu prezes zarządu Polskiej Techniki Górniczej Iwonie Gramatyce. Spółka przez nią kierowana odpowiada za organizację "tradycyjnych" targów górnictwa, które mają odbyć się w Katowicach w przyszłym roku. Stwierdziła ona, że w tym przypadku działalność Izby jest nieetyczna. Szefowa PTG zadeklarowała, że jej spółka opuści szeregi GIPH. 
- Mamy okres pandemii i wystąpiło takie zapotrzebowanie i postanowiliśmy pomóc firmom poprzez ich promocję na świecie za pośrednictwem targów VIMMEX. Targi stacjonarne odbywają się za rok, a nasze w tym roku i one mają charakter wirtualnych. Staraliśmy się zawsze robić coś dobrego dla producentów węgla i firm otoczenia. Izba utrzymuje się ze składek, ale połowę swojego budżetu musi sama zorganizować i dlatego podejmuje różnego rodzaju aktywności. Ze zdumieniem odbieram to wystąpienie - powiedział szef Izby, który poinformował, że wcześniej z organizacji wystąpiła tyska Carboautomatyka.