Odszedł kolejny Gwarek

2 sierpnia 2020 r. na wieczną wartę odszedł od nas kolejny Gwarek

Doc. dr inż. Emanuel Romańczyk

Pogrzeb odbędzie się w piątek (tj. 7 sierpnia 2020r.) o godz. 10 00 w Kościele Najświętszych Imion Jezusa i Maryi
Katowice - Brynów ul. Przyklinga 12.

  20200805 ERomanczyk

Odszedł wspaniały Przyjaciel.
Doc. Dr inż. Emanuel Romańczyk odszedł 2 sierpnia 2020r. na wieczną wartę. 
Urodził się w 1932 roku w Kopciowicach. 
Był jednym z orędowników „Śląskiej Podmiotowości” – zasłużonym dla Śląska zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym.
W życiu zawodowym wspaniale związał swoje umiejętności inżyniera-chemika z potrzebami górnictwa jako współautor technologii zamykania obiegów wodno-mułowych zakładów przeróbczych. Był pracownikiem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa pełniąc także szereg funkcji kierowniczych i społecznych w Instytucie.
Aktywność społeczną zaczął bardzo wcześnie sprzeciwiając się jako harcerz „upaństwowieniu ZHP” w latach 50-tych. Jednakże najważniejszym okresem „ pracy na rzecz śląskiej społeczności” był początek lat 90tych. Wtedy włączył się bardzo aktywnie w budowę Samorządu Katowic i został wybrany członkiem Rady Miasta. Kolejny etap Jego społecznej aktywności to wybór do Sejmiku Śląskiego i powierzenie funkcji wicemarszałka sejmiku śląskiego w latach 1990 - 1994 – odpowiedzialnego za restrukturyzację społeczno-gospodarczą naszego regionu.  
Uczestniczył również w pracach Bractwa Gwarków oraz był jednym z aktywistów wdrażających Polski Program Czystszej
Produkcji ONZ do polskich zakładów produkcyjnych i samorządów terytorialnych.
20200804 Produkcja bez odpadow
 
Odszedł Przyjaciel - pozostała wspaniała pamięć dzięki której jest nadal z nami.
 
Zygfryd Nowak