Decyzja o zamknięciu kopalni węgla Adamów  

Polska Agencja Prasowa

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję w sprawie rozwiązania i likwidacji kopalni węgla w Adamowie. Nieruchomości mogą zostać wykorzystane na realizację projektów związanych z OZE - podała spółka w komunikacie w poniedziałek.
"Zgodnie z wyżej przytoczoną uchwałą zarząd PAK KWB Adamów SA zawnioskował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały m. in. o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów SA oraz powołaniu zarządu PAK KWB Adamów SA do pełnienia funkcji likwidatorów"
ZE PAK SA posiada 99,35 proc. udziałów w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA.
Spółka podała, że w okresie swojej długoletniej działalności PAK KWB Adamów SA prowadziła wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową na potrzeby elektrowni Adamów.
"Po zakończeniu, wraz z końcem 2017 roku, działalności przez elektrownię Adamów, działalność PAK KWB Adamów SA została wydłużona z uwagi na pozostałe do wydobycia zasoby węgla i możliwości dostawy do elektrowni Pątnów" - napisano.
"Jednak bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie generują impulsów do utrzymywania obecnego potencjału w segmencie wydobycia" - dodano.
Wedle spółki głównymi czynnikami wpływającymi na zmniejszającą się efektywność działalności są m. in.: malejące zużycie energii, zawężającą się różnicą pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii, rosnąca konkurencyjność gazowych i odnawialnych źródeł energii.
"W przypadku PAK KWB Adamów SA istotny jest również koszt dostawy węgla, który jest wyższy niż w przypadku dostaw z odkrywek eksploatowanych przez PAK KWB Konin SA" - poinformował ZE PAK.
ZE PAK podał, że zgodnie z założeniami wraz z końcem 2020 roku PAK KWB Adamów SA zakończy wydobycie węgla.
"Z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu następuje otwarcie likwidacji i rozpocznie się proces likwidacji" - poinformowała spółka.