Restrukturyzacją górnictwa zajmują się 20 lat

Autor: DJ
 
W drugiej połowie sierpnia mija 20 lat od powstania
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Przed spółką kolejny ogrom zadań i obowiązków. - Nie wiem, czy będą nam przypisane na najbliższe kilka lat, czy dziesięciolecia. Zdajemy sobie jednak sprawę, jakie przeobrażenia czekają nasz region i branżę górniczą. Spółka Restrukturyzacji Kopalń dzięki ogromnemu potencjałowi jej załogi jest w stanie sprostać czekającym ją wyzwaniom - zaznaczył w specjalnym piśmie do załogi prezes SRK Janusz Gałkowski.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) prowadzi likwidację zakładów górniczych.
Zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym.
Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń.
- Proszę z okazji 20-lecia Spółki Restrukturyzacji Kopalń przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności,  a nade wszystko zdrowia, w tych trudnych czasach dotkniętych pandemią. Niech nasza wzajemna życzliwość sprzyja realizacji zawodowych zadań i planów. Życzę pomyślności w życiu rodzinnym, pamiętając, że to najbliżsi wspierają nas w walce z  wszelkimi  przeciwnościami losu - wskazał prezes Gałkowski w piśmie do załogi.
I przypomniał, że w drugiej połowie sierpnia mija 20 lat od powstania Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
- Wielu z Was jest zatrudnionych w firmie od początku jej istnienia, ale równie duża grupa związała swoje zawodowe życie z SRK w późniejszym czasie. To pokazuje obraz zmian zachodzących w górnictwie. Tysiące osób skorzystało z osłon socjalnych, pokaźna grupa pozostała w spółce i pracuje nie tylko przy likwidacji kopalń. Staliśmy się ważnym ogniwem w procesie restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego - zaznaczył prezes SRK.
Podziękował też pracownikom za zaangażowanie i wkład w efektywne zagospodarowanie, rekultywację i rewitalizację przejmowanych terenów.
- Dbacie o środowisko naturalne, przygotowując do nowych funkcji, wydawałoby się bezpowrotnie stracone tereny. Od dwudziestu lat odwadniacie likwidowane kopalnie i chronicie przed zagrożeniem wodnym nie tylko funkcjonujące zakłady wydobywcze, ale duże obszary naszego regionu.
Wszystkie te zadania składają się na ogromny zakres obowiązków sumiennie wykonywanych przez załogę SRK. Ofiarność i zaangażowanie to tylko część zawodowych atrybutów pracowników naszej firmy. Najważniejszą jest Wasza wiedza, która  pozwala na osiąganie sukcesów.  To dzięki Waszej pracy SRK wpisuje się do grona najważniejszych firm nie tylko w naszym regionie, ale również w Polsce - wskazał Janusz Gałkowski.
Zaznaczył również, że przed spółką kolejny ogrom zadań i obowiązków.
- Nie wiem, czy będą nam przypisane na najbliższe kilka lat, czy dziesięciolecia. Zdajemy sobie jednak sprawę, jakie przeobrażenia czekają nasz region i branżę górniczą. Spółka Restrukturyzacji Kopalń dzięki ogromnemu potencjałowi jej załogi jest w stanie sprostać czekającym ją wyzwaniom. Dowodem na to jest ostatnie dwadzieścia lat. Jeszcze raz życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia! Szczęść Boże - wskazał w piśmie do załogi prezes Janusz Gałkowski.