JSW w kilka dni zdrożała o kilkaset milionów złotych

Autor: ICH
 
Po ponownym wpisaniu przez Komisję Europejską węgla koksowego
na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU) akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), największego producenta węgla koksowego w UE, drożeją. Siódmego września 2020 roku około godziny 16.50 kurs akcji JSW zwyżkował o blisko 34  proc., a kapitalizacja firmy przekroczyła 2,5  mld zł, rosnąc od zakończenia notowań w dniu 3 września 2020 o ponad 700 mln zł.
3 września 2020 roku Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU).
W Unii Europejskiej to JSW jest największym producentem węgla koksowego, zaspokajając prawie 20 proc. rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa.
Po informacji o wpisaniu węgla koksowego na unijną listę surowców strategicznych kurs akcji JSW zaczął zwyżkować.
3 września 2020 roku Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU). W Unii Europejskiej to JSW jest największym producentem węgla koksowego.
W dniu ogłoszenia przez Komisję Europejskiej nowej listy surowców strategicznych, czyli 3 września 2020 roku, na zamknięciu notowań kurs akcji JSW sięgnął poziomu około 15,4 zł za jedną akcję. To oznaczało kapitalizację spółki na poziomie około 1,81 mld zł.
W kolejnych dniach notowań tj. 4 września 2020 i 7 września 2020 kurs aukcji JSW rósł. W dniu 7 września około godziny 16.50  sięgnął poziomu 21,7 zł, rosnąc o prawie 34 proc.  Oznaczało to w tamtym momencie kapitalizację JSW na poziomie prawie 2,55 mld zł, a tym samym wzrost kapitalizacji spółki od zamknięcia notowań w dniu 3 września 2020 o ponad 700  mln zł.
Unijna lista surowców strategicznych obejmuje surowce, które są najważniejsze pod względem gospodarczym i których dostawy obarczone są dużym ryzykiem ze względu na koncentrację ich światowej produkcji. 
Publikowana co trzy lata lista strategicznych surowców stanowi, jak wskazała JSW, narzędzie wspierające rozwój polityki Unii Europejskiej, dzięki któremu łatwiej zidentyfikować można potrzeby inwestycyjne.  Znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami to, jak zaznaczyła JSW, dwa główne parametry używane do określenia krytycznego znaczenia dla UE.
- Dostęp do węgla koksowego jest silnie skoncentrowany, gdyż sama Australia odpowiada za 24 proc. jego globalnej produkcji, a w Unii Europejskiej to Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym jego producentem, zaspokajając prawie 20 proc. rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa- podała JSW w komunikacie.
JSW poinformowała ponadto, że w krajach UE złoża węgla koksowego są już na wyczerpaniu i dlatego Wspólnota musi importować z krajów trzecich większość potrzebnego jej surowca.
- Unijne huty stali zużywają rocznie 37 mln ton koksu, do którego wyprodukowania potrzeba 53 mln ton węgla koksowego (do wytworzenia 1 tony głównego półproduktu w hutnictwie stali, tzw. surówki hutniczej, potrzeba aż pół tony tego rodzaju węgla). Tylko 17 mln ton pochodzi z krajów UE, w tym aż 11,6 mln t z Polski, a resztę sprowadza się z Australii, USA, Kanady i Mozambiku - podała JSW.