Fasing realizuje zamówienia  

Autor: ZJ
 
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing
skierowały 8 września 2020 roku do spółki zależnej MOJ dwa zamówienia o łącznej wartości 511,2 tys. zł brutto, przedmiotem których są odkuwki ogniwa, odkuwki zamka oraz oprzyrządowanie do kucia odkuwki ogniwa.
W ramach współpracy między spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Fasing w okresie od 6 grudnia 2019 roku do 8 września 2020 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 10.042,5 tys. zł brutto.
Przedmiotem tych zamówień były zgrzebła, odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki obejmy, odkuwki zamków, odkuwki zgrzebeł, oprzyrządowanie do kucia odkuwki ogniwa oraz usługi obróbki skrawaniem.
Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na odkuwki ogniw z 3 lutego 2020 roku o wartości 563,7 tys. zł brutto.
Fasing zajmuje się produkcją łańcuchów do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.
MOJ SA z Grupy Fasingu jest przedsiębiorstwem działającym w branży elektromaszynowej. Oferuje szeroki asortyment sprzęgieł przemysłowych, sprzęt wiertniczy oraz  tzw. urządzenia małej mechanizacji dla górnictwa. Firma posiada własny dział konstrukcyjno-technologiczny.