SRK podjęło decyzję w sprawie nieruchomości

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

 po kopalni Kazimierz-Juliusz
Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń podjął decyzje w sprawie przekazania Sosnowcowi obiektów po kopalni Kazimierz-Juliusz. Uchwała w tej sprawie została podjęta 1 września - poinformował portal netTG.pl rzecznik prasowy SRK Wojciech Jaros. 
Zarząd spółki w uchwałę nr 311/2020/Z/VIII „wyraził zgody na dokonanie darowizny w trybie art. 23 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego nieruchomości położonych w Sosnowcu, obręb 0004 Kazimierz, zlokalizowanych na obszarze byłej KWK Kazimierz – Juliusz, na rzecz gminy Sosnowiec."
Jak wyjaśniła SRK, dotyczy to obiektów po dawnej kopalni oraz działek, na których się one znajdują, tak by przekazana część stanowiła całość umożliwiającą wykorzystanie tych obiektów i otaczających je terenów zielonych.
W sumie jest to sześć działek o łącznej powierzchni 28 524 m2. Największa z nich ma 17 518 m2 i to na niej znajdują się: budynek warsztatu MD, budynek maszyny wyciągowej szybu K-I,  budynek nadszybia szybu K-I, budynek stacji ratowniczej, budynek kompleksu BHP I wraz z budynkiem portierni, budynek transformatorów wraz z rozdzielnią elektryczną 500 V, drogi i place w rejonie szybu K-I oraz wieża wyciągowa szybu K-I.
Jak oszacowała SRK, łączna obecna wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności budynków, budowli a także maszyn, urządzeń i pozostałych składników majątku to ponad 3,7 mln zł.
Zgodnie z obowiązującą procedurą SRK SA wystąpiła do rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia o zgodę na dokonanie tej darowizny. O ile nie nastąpią nieprzewidziane obecnie okoliczności, sprawa  powinna zostać sfinalizowana w 2020 r.