Powstanie zespół do finansowania górnictwa

Autor: PAP/PSZ
 
Mechanizmy zawarte we wrześniowym porozumieniu dotyczącym
zasad i tempa transformacji górnictwa są gwarancją skutecznego odejścia Polski od węgla, w sposób planowy i w zgodzie społecznej - stwierdził w czwartek 15 października w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.
Wiceminister uczestniczył w czwartek w Katowicach w inauguracji prac zespołu, który zajmie się oceną możliwości wykorzystania czystych technologii węglowych.
Wcześniej rozpoczęły już prace zespoły robocze w spółkach węglowych, mające do końca listopada uszczegółowić sprawy zawarte we wrześniowym porozumieniu.
Soboń zapowiedział, że w perspektywie kilku tygodni zacznie także pracę zespół, który zajmie się mechanizmem finansowania górnictwa oraz rozwiązaniami umożliwiającymi udzielanie branży pomocy publicznej.
Jego zdaniem, powinien to być mocny argument w rozmowach z Komisją Europejską, by ta zgodziła się na pomoc publiczną dla górnictwa w uzgodnionym horyzoncie jego stopniowego wygaszania, czyli - jak zapisano we wrześniowym porozumieniu - do 2049 roku.
"Każde inne rozwiązanie będzie rozwiązaniem gorszym - to jest najważniejsze" - powiedział dziennikarzom wiceminister, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego.
Artur Soboń podkreślił, że "za planowym wsparciem dla procesu ograniczania, a wreszcie likwidacji produkcji węgla kamiennego w Polsce" jest nie tylko strona społeczna, ale jest to rozwiązanie korzystne także z punktu widzenia rządu i samorządów.
"Liczę, że takie rozwiązanie jest lepsze również dla samorządów, które mogą zaplanować swój rozwój gospodarczy terenów pogórniczych na przyszłość, i lepsze dla rządu, który może ten proces rozłożyć odpowiednio w czasie, zapewniając Polsce bezpieczeństwo w zakresie zastąpienia tych źródeł zasilania innymi źródłami - na to potrzeba czasu, inwestycji i dużych środków" - tłumaczył wiceminister.
"Dlatego zgranie tego procesu jest gwarancją skutecznego odejścia przez Polskę od węgla - i to jest główny argument, który nam przyświeca, by nastąpiło to w zgodzie społecznej, planowo z określonymi datami i jednocześnie skutecznie. Mam wrażenie, że to są poważne argumenty" - dodał Soboń.
Wiceminister uczestniczył w czwartek w Katowicach w inauguracji prac zespołu, który zajmie się oceną możliwości wykorzystania czystych technologii węglowych. Wcześniej rozpoczęły już prace zespoły robocze w spółkach węglowych, mające do końca listopada uszczegółowić sprawy zawarte we wrześniowym porozumieniu.
Soboń zapowiedział, że w perspektywie kilku tygodni zacznie także pracę zespół, który zajmie się mechanizmem finansowania górnictwa oraz rozwiązaniami umożliwiającymi udzielanie branży pomocy publicznej.
"Ten zespół powstanie najpóźniej, ponieważ zakres jego prac i sposób, w jaki będziemy pracować, jest uwarunkowany od naszych roboczych kontaktów z Komisją Europejską" - wyjaśnił pełnomocnik rządu, zapowiadając, iż w skład zespołu wejdą - obok przedstawicieli strony społecznej - także eksperci doświadczeni w sprawach związanych z pomocą publiczną jako częścią prawodawstwa europejskiego.
"To jest coś, nad czym obecnie pracujemy - by pokazać model, który przedyskutujemy w ramach tego zespołu. Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni również ten zespół powstanie. W tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad taką propozycją, którą chcielibyśmy pokazać Komisji Europejskiej" - powiedział wiceminister.
25 września powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Uzgodniono, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe - zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej.