W kopalniach spółki Węglokoks Kraj ostry reżim sanitarny

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

W związku z sytuacja epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo
pracowników Węglokoks Kraj oraz ich rodzin, zarząd spółki nadal prowadzi szczególne działania prewencyjne oparte o ostry reżim sanitarny, mające na celu zapobieganie zakażeniom wewnątrzzakładowym w spółce – poinformowano w specjalnym komunikacie.
Przypomnijmy, że minionej doby w Polsce wykryto ponad 13,5 tys. pozytywnych przypadków zakażenia koronawirusem. Pandemia niestety nie ustępuje. Tymczasem liczba zakażonych w Węglokoksie Kraj wynosi trzy osoby. Na kwarantannie przebywa 31 pracowników.
Pracownikom przypomina się o konieczności stosowania się do ogólnych nakazów sanitarnych oraz procedur wewnętrznych mających na celu zapobieganie oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się patogenu SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 – podkreśla Anna Radwańska, dyrektor biura zarządu spółki.
Zgodnie z wytycznymi władz państwowych w spółce wdrożono szereg działań związanych z ograniczeniem możliwości rozszerzenia się choroby wśród pracowników.
Wszystkie najważniejsze zasady i obostrzenia zostały ujęte w aktach normatywnych, stanowiących  podstawę prawną i zasady postępowania obowiązujące każdego pracownika.  Każdego dnia członkowie zarządu, sztab kryzysowy oraz zespoły robocze analizują sytuację panującą w firmie oraz śledzą podjęte działania prewencyjne, a dokonując ich ewaluacji wprowadzają kolejne rozwiązania w walce z niebezpiecznym patogenem. Nasze kierownictwo jest w stałym kontakcie z władzami wojewódzkimi, sanitarnymi oraz Urzędem Miasta w Bytomiu – dodaje Anna Radwańska.
Na mocy podjętych decyzji, każda osoba wchodząca na zakład poddawana jest kontroli temperatury, w tym celu zamontowano w głównych miejscach nowoczesne kamery termowizyjne. Na terenie zakładu działają dwie kabiny dekontaminacyjne do dezynfekcji pracowników. Wzmożono częstotliwość przeprowadzania odkażania wszystkich newralgicznych miejsc na kopalni. Wszystkim pracownikom spółka zapewnia środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki ochronne, maseczki bądź przyłbice oraz ochronne przesłony z plexi dla pracowników mających bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. W głównych punktach pracownikom udostępniono środki dezynfekujące. Ponadto służby pracują nad maksymalnym rozszerzeniem dostępności płynów dezynfekcyjnych.
Ograniczyliśmy także liczbę osób w klatkach zjazdowych. Wprowadzona została konieczność zachowania dystansu oraz bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych przy przemieszczaniu się po terenie kopalni oraz masek, okularów i rękawic dla wszystkich pracowników udających się do zjazdu na dół kopalni. Na każdym z ruchów zakładu górniczego działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe oraz izolatoria, a służby BHP gotowe są do udzielenia pomocy
w tym psychologicznej, wszystkim pracownikom. Uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje – wskazuje Anna Radwańska.
Pracownicy spółki mają również możliwość pracy zdalnej wykonując czynności służbowe poza miejscem jej stałego wykonywania. Wszystkie planowane spotkania odbywają się w większości z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.  Zalecono korzystanie z Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz ograniczenia papierowej formy obiegu dokumentów. W ramach podjętych działań sprawowany jest nadzór nad ruchem załogi podczas przemieszczania się po terenie zakładu pracy. Prowadzonym kontrolom towarzyszy wyraźny apel do załogi na temat przestrzegania wszystkich procedur i nakazów w tym dystansu społecznego.