Podziękowania dla załogi

 Trybuna Górnicza  autor: JM

Janusz Gałkowski, prezes SRK, podsumowuje 2020 rok
 
Początek roku to doskonały czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy i zaplanowanie nowego, nadchodzącego roku. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z portalem netTG.pl Janusz Gałkowski, prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Najważniejsze w tym roku stało się takie zorganizowanie pracy, by epidemia koronawirusa jak najmniej wpłynęła na realizację naszych planów. Wdrożyliśmy rozwiązania dotychczas w spółce niestosowane, co miało znaczący wpływ na naszych pracowników i na firmy z nami współpracujące.
Należało zminimalizować kontakty każdego z zatrudnionych z innymi osobami. Podzielić dozór tak, by ewentualne wystąpienie choroby nie sparaliżowało pracy oddziałów. Przesunąć czas rozpoczynania zmian, wysłać maksymalną liczbę osób do pracy zdalnej, zapewnić im sprzęt i bezpieczne połączenia, które to umożliwiły, oraz dostosować do tego tryb ich pracy.
W początkach epidemii zdołaliśmy skutecznie rozwiązywać poważne problemy logistyczne dotyczące zakupu środków ochrony i przeprowadzania dezynfekcji w obiektach. Dzięki staraniom całej załogi, przeważająca większość naszych tegorocznych zadań została wypełniona. Trwały działania przygotowujące tereny pokopalniane dla potencjalnych przyszłych nabywców.
Z zadań budzących szersze zainteresowanie, sfinalizowaliśmy sprzedaż budynku dawnego KHW i jednego ze stadionów w Gliwicach. Przekazaliśmy gminie Sosnowiec obiekty po kopalni Kazimierz-Juliusz. Prowadzone są prace dotyczące kopalni Makoszowy w Zabrzu oraz konkretyzowane ustalenia dotyczące znacznej części kopalni Wieczorek. Po nabyciu Centralnej Pompowni Bolko w Piekarach Śląskich, przy dawnej kopalni rud cynku i ołowiu Orzeł Biały, musimy opracować plan zmian, jakie tam nastąpią.
I wreszcie czekamy na program transformacji w całym górnictwie węgla kamiennego. Z niego też mogą wypłynąć dla nas nowe zadania. Podsumowując rok, bardzo dziękuję naszym pracownikom, współpracownikom i wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wkładem pracy spowodowali, że osiągnęliśmy maksymalny w tych warunkach efekt.
Z dalszą wiarą, mimo wszelkich trudności, pozwala nam to patrzeć optymistycznie na kolejny rok.