Kopalnia na dnie Bałtyku

 Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Podmorskie złoże koło Ustki czeka na decyzję
Czy z dna Morza Bałtyckiego na północ od Ustki wydobywany będzie piasek i żwir? Decyzję w tej sprawie może wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Prowadzeone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięca pod nazwą Pozyskiwanie kruszyw naturalnych z obszarów górniczych „Ławica Słupska I” i „Ławica Słupska II” zlokalizowanych w polskich obszarach morskich na Ławicy Słupskiej. Aktualnie przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu złożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - informuje Marcin Siedlecki, regionalny konserwator przyrody w Szczecinie.
Ławica Słupska znajduje się około 46 kilometrów na północ od Ustki, częściowo także od Słowińskiego Parku Narodowego. Na dnie Bałtyku znajduje się tam rumowisko polodowcowych głazów oraz zwarte dno złożone ze żwirów i piasków.
Szczeciński RDOŚ prowadził już w ostatnich latach postępowanie dotyczące planowanego wydobycia kruszywa naturalnego z Ławicy Słupskiej. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia został złożony 27 marca 2017 r. Po uzyskaniu przez inwestora opinii organów uzgadniających, w tym dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, wydane zostało 6 lipca 2017 r. postanowienie, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na śrdowisko. Stosowny raport inwestor złożył 23 lutego 2018 r. Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentu oraz uzyskaniu ponownej opinii organów uzgadniających, 31 grudnia 2019 r. szczeciński RDOŚ postanowił zawiesić postępowanie.
Na taką decyzję 20 stycznia 2020 r. inwestor złożył zażalenie. Zostało ono uwzględnione, a 17 marca 2020 r. postanowieniem Generalnego Dyrketora Ochrony Środowiska zostało uchylone w całości, a postępowanie skierowano do ponownego rozpatrzenia. Jednak 25 maja 2020 r. inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania, a 29 czerwca 2020 r. wydana została decyzja zawieszająca postępowanie.
W minionych latach wydanych zostało kilkanaście koncesji dotyczących wydobycia z dna Bałtyku. Dotyczyły one m.in. takich złóż, jak złoża kruszywa naturalnego Południowa Ławica Środkowa-Bałtyk Południowy, Zatoka Koszalińska. Inwestorzy byli też zainteresowani wydobyciem piasku ze złoża Zatoka Gdańska czy poszukiwaniem węglowodorów z Obszaru Rozewie i Obszaru Łeba.