Bogdanka porozumiała się z Eneą

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Enea Wytwarzanie podpisały w środę, 13 stycznia,
aneks do wieloletniej umowy na dostawy węgla - poinformował LWB w raporcie bieżącym.  "W wyniku zawarcia aneksu przesunięciu uległ wolumen ilościowy niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o szacunkowej wartości 160 mln zł, powiększając wolumen dostaw Spółki przewidziany na rok 2021 do Elektrowni Kozienice" - napiasno w raporcie. 
Wyjaśniono także, że "przesunięcie niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o powyższej wartości  wynika z nadzwyczajnej sytuacji roku 2020, w którym wystąpiły trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla Stron Umowy Wieloletniej, związane z pandemią COVID-19 i trudnościami górniczo – geologicznymi w zakresie prowadzonego wydobycia węgla".