Górniczy telefon zaufania

Autor: JD
 
W 2020 roku odebrano łącznie 97 zgłoszeń na górniczy telefon zaufania
działający od 10 lat przy Wyższym Urzędzie Górniczym (WUG). Pracownicy kopalń mogą tą drogą, jak również przez pocztę mailową, bez względu na porę i dzień tygodnia, zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości dotyczące pracy zakładu górniczego.
Do 31 grudnia 2020 roku potwierdzono zasadność 29 zgłoszeń (30 proc.). Natomiast 15 zgłoszeń jest w trakcie rozpatrywania.
W 2019 r. odnotowano 141 zgłoszeń interwencyjnych (potwierdzonych 44), w 2018 r. - 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. - 75 (potwierdzonych 22), w 2016 r. - 94 (potwierdzonych 23).
Bezpieczeństwo górników zawsze musi być na pierwszym miejscu, zatem ten górniczy telefon zaufania jest dobrym rozwiązaniem - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.
Zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w roku 2020 dotyczyły:
zagrożenia klimatycznego - przekroczeń dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy oraz pracy w pełnym wymiarze czasu, na stanowiskach pracy, gdzie parametry mikroklimatu są przekroczone (16 zgłoszeń, potwierdzonych 7); nielegalnej eksploatacji (15 zgłoszeń, potwierdzonych 1).
Różne nieprawidłowości
Zgłoszenia dotyczyły też nieprawidłowego stanu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń (13 zgłoszeń, potwierdzonych 10); stosowania niebezpiecznych metod pracy (7 zgłoszeń, potwierdzonych 3); 
zagrożenia metanowego, w tym nieprawidłowego działania czujników metanometrii automatycznej i niewłaściwego miejsca ich zabudowy (6 zgłoszeń, potwierdzonych 2).
Poza tym zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych dotyczyły
hałasu, zapylenia w tym od urządzeń mechanicznej przeróbki węgla (6 zgłoszeń, potwierdzonych 1);
braku środków ochrony osobistej oraz nieprawidłowości związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemicznego (6 zgłoszeń, potwierdzonych 0).
Dotyczyły również pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (6 zgłoszeń, potwierdzonych 3); nieprzestrzegania przepisów (4 zgłoszenia, potwierdzonych 0). A także
stosowania mobbingu wobec pracowników (3 zgłoszenia, potwierdzonych 0);
nieprawidłowego stanu obudowy zmechanizowanej (2 zgłoszenia, potwierdzonych 1);
zagrożenia tąpaniami (2 zgłoszenia, potwierdzonych 1).
Pozostałe zgłoszenia dotyczyły uchybień związanych m.in. z nieprzestrzeganiem czasu pracy, brakiem ładu i porządku w miejscu pracy oraz podczas zjazdu i wyjazdu załogi, nakładaniem obowiązków na osoby dozoru ruchu niezgodnie z umową oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi.
Ekonomia na ołtarzu bezpieczeństwa
Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym (32 736 19 47), obsługuje pełniący dyżur przez całą dobę dyspozytor. Informacje o występujących nieprawidłowościach można również przekazywać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tradycyjną pocztą. Każde zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane - na początku pod względem zasadności.
Ekonomię i racjonalną gospodarkę złożem zawsze trzeba kłaść na ołtarzu bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo musi być tutaj na pierwszym miejscu - wskazuje Janusz Steinhoff.
Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, jak również rekultywacji gruntów pogórniczych.