PGE GiEK do 2027 roku

Polska Agencja Prasowa

 Nowe źródło wytwórcze w Elektrowni Rybnik, obecnie dysponującej wysłużonymi blokami
węglowymi, będzie miało charakter gazowo-parowy - zakłada spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), do której należy rybnicka elektrownia.
Latem ub.r. przedstawiciele spółki deklarowali, że kierunkowa decyzja dotycząca budowy w Elektrowni Rybnik nowego, niskoemisyjnego źródła energii, zostanie podjęta do końca 2020 r. jednak nie przesądzano wówczas charakteru przedsięwzięcia.
W piątek, 15 stycznia, spółka PGE GiEK poinformowała w komunikacie, że wiodącym wariantem dla nowych mocy w Elektrowni Rybnik jest gazowy blok energetyczny. Firma "będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła niskoemisyjnego w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW" - poinformował właściciel rybnickiej elektrowni.
Podstawowym paliwem dla nowej jednostki ma być gaz ziemny wysokometanowy w ilości ok. 1 mld m sześc. rocznie, z potencjalną możliwością współspalania wodoru. "Projekt będzie przygotowywany w harmonogramie umożliwiającym udział w aukcjach Rynku Mocy w IV kwartale 2022 r., z pierwszym terminem dostaw na 2027 r." - czytamy w informacji firmy.
"Jednostka będzie elastycznym źródłem, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE" - powiedziała, cytowana w komunikacie, prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.
Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu; wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Jego podstawowa działalność to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc wytwórcza elektrowni to 1,8 tys. MW zainstalowanych w ośmiu blokach węglowych. Jest największą elektrownią na Górnym Śląsku i należy do największych elektrowni systemowych w Polsce.
"Budowa nowego niskoemisyjnego źródła w Elektrowni Rybnik pozwoli na zapewnienie ciągłości produkcji energii w zakładzie o blisko 50-letniej historii, który na stałe wpisał się nie tylko w energetyczną mapę Polski, ale również krajobraz miasta" - wskazują przedstawiciele PGE GiEK, podkreślając, że firma inwestuje w aktywa zasilane niskoemisyjnym gazem oraz stawia na najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.
Obecnie PGE GiEK buduje w swojej Elektrowni Dolna Odra dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1340 MW. Spółka przekazała już teren budowy wykonawcy inwestycji, którym jest konsorcjum firm Polimex Mostostal (lider) oraz General Electric Global Services GmbH i General Electric International Inc. Zgodnie z kontraktem, początek eksploatacji nowych gazowych bloków nastąpi w czwartym kwartale 2023 r.