JSW z ponad 1,5 mld zł straty w 2020 roku

Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

W czwartek, 18 marca, Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała
wyniki finansowe za 2020 rok. W minionym roku spółka osiągnęła 1,5 mld zł straty. Jak argumentują przedstawiciele spółki, to efekt m.in. niskich cen węgla metalurgicznego i koksu oraz trudnaej sytuacji rynkowej w branży wydobywczej, spowodowanej pandemią COVID-19.
Jak poinformowali przedstawiciele spółki, w 2020 r. zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały ogółem 14,4 mln t węgla oraz 3,3 mln t koksu. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość 9,5 mln t i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do roku 2019. Natomiast sprzedaż koksu wzrosła aż o 24,4 proc. i wyniosła 3,6 mln ton.
Średnia cena węgla metalurgicznego w omawianym okresie osiągnęła wartość 436,76 zł za tonę i była niższa o 31,2 proc. niż rok wcześniej. Spadła również o 30,1 proc. średnia cena koksu i wyniosła 777,75 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 3,5 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły wartość 3 mld zł. Niskie ceny węgla i koksu miały znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży, które w 2020 r. osiągnęły poziom 7 mld zł i były niższe o 19,4 proc. niż w 2019 r.
 Dziś ważny jest stabilny rozwój firmy, otwarcie na globalne szanse, poszukiwanie nowych potencjałów, dbałość o partnerów biznesowych, a przede wszystkim o Załogę. Dlatego Zarząd podejmuje działania, które pozwolą nam zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na płynność Grupy Kapitałowej i poprawić efektywności organizacyjną technologiczną, produkcyjną i handlową. Wierzę, że realizacja tych planów znacząco wpłynie na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu, wyznaczając JSW jako niekwestionowanego lidera w branży – powiedziała Barbara Piontek, prezes zarządu JSW.
EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych w 2020 r. była ujemna i wyniosła 218,8 mln zł. W minionym roku Grupa Kapitałowa JSW poniosła stratę netto w wysokości 1,537 mld zł.
Sytuacja na rynku węgla metalurgicznego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Z uwagi na zmienność cen zawsze wywierają one znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW. Na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut – powiedział Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.
Jak poinformowali przedstawiciele JSW, w ubiegłym roku spółka przeznaczyła 3,2 mln zł na walkę z COVID-19.