Naukowcy ciągle poszukują alternatywnych rozwiązań

Trybuna Górnicza  autor: Kajetan Berezowski

Paliwo płynne z węgla brunatnego? Okazuje się, że jak najbardziej tak.
W Laboratorium Instalacji Doświadczalnych Centrum Czystych Technologii Węglowych Głównego Instytutu Górnictwa powstaje właśnie instalacja dedykowana takiej produkcji.
Wspólne doświadczenia nad upłynnieniem węgla brunatnego, ale także surowców biomasowych, prowadzą naukowcy z Polski, Niemiec, Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Główny Instytut Górnictwa pełni rolę koordynatora.
Celem projektu HyCon – tak brzmi jego akronim – jest opracowanie podstaw dla przemysłowego procesu hydrotermalnego upłynniania niskogatunkowego i bardzo wilgotnego europejskiego węgla brunatnego oraz surowców biomasowych w warunkach podkrytycznych i nadkrytycznych. Ukierunkowujemy się przy tym na produkcję paliw płynnych i chemikaliów – informuje prof. Krzysztof Stańczyk z Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG, koordynator projektu HyCon.
Do celów doświadczalnych służą naukowcom węgle z Bełchatowa oraz surowiec pochodzący z kopalń węgla brunatnego w Saksonii. W ramach projektu powstaje właśnie specjalna instalacja mogąca przetworzyć ok. 10 kg/h mieszanki wsadowej.
Wiemy, w jaki sposób przetwarzać paliwa stałe do ciekłych, ale wciąż poszukujemy alternatywnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów. Teraz naszym zadaniem jest m.in.: opracowanie odpowiednich katalizatorów upłynniania biomasy i niskowartościowego węgla brunatnego oraz optymalizacja warunków procesu w celu uzyskania maksymalnych uzysków i jakości produktów ciekłych. Wszystko to w ramach obszernych prac doświadczalnych nad upłynnianiem hydrotermalnym wybranych rodzajów biomasy i węgli brunatnych połączonych z opracowaniem procesów separacji produktów głównych i ubocznych w postaci gazu i wody odpadowej – dodaje dr Krzysztof Kapusta, kierownik Laboratorium Instalacji Doświadczalnych GIG, w którym realizowane są prace badawcze.