SRK: ruszyły prace przy Zakładzie B kopalni Mysłowice

Autor: JD
 
Do listopada 2021 roku trwać będą prace przy likwidacji Zakładu B dawnej
kopalni Mysłowice, czyli części między torami kolejowymi, a ulicami Bytomską i Katowicką. Jak wskazuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) opóźnienie przy ich rozpoczęciu wynikło z odwołań zgłoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej po ubiegłorocznym przetargu na wykonanie tych robót, doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego jego przyszłe wykorzystanie.
Część A kopalni, czyli fragment między torami, a ulicami Bytomską i Świerczyny ma zostać przekazana miastu. Podpisano już porozumienie w tej sprawie, zarząd SRK podjął stosowną uchwałę.
Obecnie jest ona na etapie uzyskiwania kolejnych zgód - rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia wspólników. W tej części znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską: budynki kompresorowni rozdzielni głównej, elektrowni, maszyny wyciągowej szybu Łokietek, wieża szybu Łokietek,  magazyny maszyny wyciągowej szybu Jagiełło, kompleks bhp, budynek rehabilitacji.  
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) prowadzi likwidację zakładów górniczych, zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń.
Zajmuje się też między innymi zagospodarowaniem, rekultywacją i rewitalizacją przejmowanych terenów pogórniczych.