Bogdanka podsumowała rok, mniejszy zysk i wydobycie

 Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

 Blisko 73 mln zł zysku netto wypracowała w 2020 r. spółka
Lubelski Węgiel Bogdanka, która w czwartek, 25 marca, przedstawiła raport skonsolidowany. Rok temu zysk netto przekroczył 308,5 mln zł. W ub.r. Bogdanka miała 1 822 mln zł przychodów, w 2019 r. było to 2 157 mln zł. EBITDA za 2020 r. wyniosła 466,2 mln zł.
W całym 2020 r. produkcja węgla handlowego sięgnęła 7,61 mln t wobec 9,45 mln t rok wcześniej. Sprzedaż sięgnęła 7,67 mln t. W 2019 r. było to 9,36 mln t. Bogdanka podkreśliła, że prezentowane wyniki odnoszą się do roku 2019, który był najlepszy w historii funkcjonowania spółki na rynku węgla kamiennego.
W IV kwartale 2020 r. spółka miała 38,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 44,5 mln zł, EBITDA sięgnęła 148,52 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 468,58 mln zł w IV. Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła 2,07 mln t, a sprzedaż 1,97 mln ton.
Był to trudny rok nie tylko dla Bogdanki, ale dla całej gospodarki ,która wyraźnie była pod wpływem spowolnienia spowodowanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Mimo tych trudności należy ocenić ten rok jako dobry dla LW Bogdanka - napisał w liście załączonym do raportu skonsolidowanego prezes Lubelskiego Węgla Artur Wasil.
Menedżer wskazał, że w 2020 r. rozpoczęła się eksploatacja ściany o rekordowo długim wybiegu i ogłoszono nową strategię rozwoju spółki.
Do wydobycia tej ściany przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe, jak i opracowując narzędzia cyfrowe. W efekcie jest to pierwsza w tak wysokim stopniu „inteligentna” ściana w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, a także pierwszy przykład tak kompleksowego wykorzystania narzędzi cyfrowych, w tym internetu rzeczy, Średnie wydobycie dobowe ze ściany może wynieść 20 000 ton urobku, ale zdolność kompleksu ścianowego powinna pozwolić na niektórych etapach eksploatacji na wydobycie wynoszące nawet 30 000 ton urobku na dobę – wyjaśnił Wasil, który odniósł się również do nowej strategii rozwoju spółki. Wyjaśnił, że jest ona odpowiedzią na wyzwania zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.
Główne założenia strategii mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności spółki, selektywne wydobycie węgla typu 34, dywersyfikacje przychodów poprzez poszerzenie obszarów swoje działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 – napisał w liście prezes.
Bogdanka poinformowała także, że w 2021 r. nakłady inwestycyjne mają wynieść blisko 598 mln zł. W 2020 r. na nowe wyrobiska i modernizację istniejących, wiercenie otworów rozpoznawczych na nowym obszarze, zakup maszyn i urządzeń wydano blisko 614 mln zł.