Zmiany w zarządzie JSW

Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

W poniedziałek, 29 marca, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej
podjęła uchwały o odwołaniu dwóch członków zarządu. Stanowiska stracili Artur Dyczko oraz Radosław Załoziński.
Jak można przeczytać w komunikacie spółki Artur Dyczko został odwołany z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych, a Radosław Załoziński z funkcji zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych.
„Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
1. powierzenia Pani Barbarze Piontek pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od 29 marca 2021 roku do dnia powołania odpowiednio Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. W tym okresie Pani Barbara Piontek pozostaje również Prezesem Zarządu JSW.
2. powierzenia Panu Tomaszowi Duda pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od 29 marca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. W tym okresie Pan Tomasz Duda pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Rozwoju” - napisano.