Obiekty po KWK Rozbark zyskują nowe przeznaczenie

 Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Mural nawiązujący do historii KWK Rozbark ma się pojawić na murze
oporowym dawnej kopalni. Graficzna opowieść przywita w ten sposób w przyszłości kierowców wjeżdżających do centrum Bytomia od strony Chorzowa. Ma to być najbardziej rzucający się w oczy efekt przekształceń terenu, na którym do końca lipca 2004 r. wydobywano węgiel kamienny. Co jeszcze dzieje się na terenie dawnego zakładu wydobywczego?
Kopalnia Węgla Kamiennego Rozbark zakończyła fedrować węgiel już prawie siedemnaście lat temu. Potem trafiła do Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W 2009 r. tereny pokopalniane przejęła gmina Bytom, stając się właścicielem m.in. budynku cechowni, transformatorowni, rachuby, kotłowni, a także budynku maszyny szybu Bończyk.
Miasto postanowiło uratować część budowli kopalni, położonej dosłownie kilkaset metrów od bytomskiej starówki. W pierwszej kolejności, od marca 2012 r. do stycznia 2014 r. w ramach programu „Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny” prowadzone były prace mające na celu adaptację i zmianę sposobu użytkowania tych dwóch obiektów oraz zagospodarowanie przyległego terenu.
Budynek administracyjny przeszedł gruntowny remont i został zmodernizowany z przeznaczeniem jako obiekt wielofunkcyjny na cele edukacyjne, kulturalne i społeczne. Powstały pokoje noclegowe 1-, 2- i 3-osobowe, sala ćwiczeń, miejsca pracy twórczej, a także pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem gospodarczym i sanitarnym. Obiekt został wyposażony w sprzęt, meble, urządzenia - wylicza Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
W otoczeniu budynku zamontowano lampy oświetleniowe, wybudowano chodniki i dojścia, posadzona została niska zieleń. W pobliżu terenie wybudowany został parking na 163 miejsca postojowe.
Natomiast budynek dawnej cechowni został wyremontowany z przeznaczeniem na cele kulturalne. Można tam teraz organizować spektakle czy przedstawienia teatralne. Wewnątrz powstały 3 sale ćwiczeń z odpowiednią wykładzina taneczną, sala widowiskowa wraz ze sceną, pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię, zaplecze administracyjno-socjalne, magazynowe oraz pomieszczenia służące do obsługi przedstawień. Zamontowano sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy dla potrzeb obsługi spektakli. Sala widowiskowa na około dwustu widzów utworzona została w dawnej sali zbornej cechowni. Zamontowano w niej mobilną widownię z siedziskami na 100 osób.
Oba budynki, czyli administracyjny i dawna cechownia, zostały przekazane przez gminę Teatrowi Tańca i Ruchu Rozbark. Niedługo później, w grudniu 2016 r., nastąpiła też symboliczna zmiana nazwy przystanku tramwajowego i autobusowego KZK GOP przy kopalni. Odtąd nie jest to Rozbark Kopalnia, lecz Bytom Teatr Tańca-Rozbark.
Zmiana nastąpiła też w zakresie adresów. W rejonie byłej KWK Rozbark drodze łączącej ul. Łagiewnicką i Tuwima nadano w 2014 r. nową nazwę – ulica Wojciecha Kilara i do tej ulicy nadawane są nowe numery do poszczególnych budynków. Na przejętym obszarze zostały wydzielone grunty pod drogi publiczne zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego oraz zarezerwowany został teren pod poszerzenie ulicy Kilara.
Obecnie trwa rewitalizacji pozostałych obiektów po byłej KWK Rozbark, czyli akumulatorowni, kotłowni i budynku maszyny wyciągowej szybu Bończyk, którą prowadzi Klub Sportowy Skarpa Bytom. Ma tam powstać Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. Ukończono już budynek noclegowo-szkoleniowy, wchodzący w jego skład. Znajdą się w nim m.in. sale konferencyjne o 16 pokoi noclegowych. Ściana wspinaczkowa powstanie natomiast na zewnątrz budynku dawnej kotłowni. Gmina Bytom pozyskała na wspomniane inwestycje środki z funduszy Unii Europejskiej.
Osobom przejeżdżającym obok kopalni ul. Chorzowską w przyszłości ma się rzucać w oczy mural, czyli artystyczne malowidło ścienne. Projekt graficzny takiego muralu została już przekazany do akceptacji Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.